lean materiały

Możliwość komentowania lean materiały została wyłączona

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się zmiany w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie niepotrzebnych. lean Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych materiałów. Wdrożenie form działania lean management stwarza szansę uzyskania takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w firmie zazwyczaj poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to zdolność dokonania weryfikacji, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.

Powered by Wordpress. Redesign Theme by Robert Toth