wsparcie lean

Rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w formach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten wywodzi się z Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a przy tym całkowicie niekoniecznych. Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i eksploatowanych półproduktów. Wdrożenie technik lean management daje szansę zdobycia takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów.
lean szkolenia
Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność ocenienia, które czynności są zbędne dla firmy.

Powered by Wordpress. Redesign Theme by Robert Toth